November 2015 (nieuw)

* Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. Jesaja 62:6
* Stopzetting van de nieuwsbrief

Download PDF                      Grijs          Kleur          


Opwekking

Opwekking kan op verschillende manieren omschreven worden, maar ten diepste is opwekking eenvoudig: God te midden van Zijn volk in kracht en majesteit. Duncan Campbell van de opwekking op de Hebriden zei eens: "Opwekking is niet: kerken vol met mensen, maar mensen vol van God." Opwekking houdt in: herleving, herstel, een terugkeer naar het bijbelse patroon voor Gods volk.

Download PDF                      Grijs          Kleur          


Abortus

De regen stroomde over het wegdek. Terwijl ik in het wegspoelen van de dag naar huis reed, bleven mijn gedachten hangen bij wat ik zojuist gehoord had over de gangbare methoden van abortus op bijna geboren baby’s (6,7,8 tot zelfs 9 maanden).

Lees verder


De Bijbel en Halloween

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. (1 Thessalonicenzen 5:21-22)

Een viering van het kwaad

Halloween is een religieuze dag, maar het is niet christelijk. Tom Sanguinet, een ex-hogepriester in wicca zei: “Deze moderne feestdag, die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen.

Lees verder