November 2015 (nieuw)

* Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de HERE indachtig maakt, gunt u geen rust. Jesaja 62:6
* Stopzetting van de nieuwsbrief

Download PDF                      Grijs          Kleur          


Het gezin, de hoeksteen van de samenleving

Het gezin, de familie, van oudsher de hoeksteen van de samenleving, staat onder enorme druk en dreigt te bezwijken.

Wij hebben het verlangen om ons in te zetten om de waarden van het gezin te promoten, en richten een oproep aan eenieder die met lede ogen deze teloorgang ziet geschieden. We willen niet enkel uw handtekening, maar help ons iets in beweging te zetten. Kom met voor stellen! Wat kunnen we doen?

Download PDF                      Grijs          Kleur          


De Bijbel en Halloween

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. (1 Thessalonicenzen 5:21-22)

Een viering van het kwaad

Halloween is een religieuze dag, maar het is niet christelijk. Tom Sanguinet, een ex-hogepriester in wicca zei: “Deze moderne feestdag, die we Halloween noemen, vindt zijn oorsprong in de volle maan het dichtst bij 1 november, het Nieuwjaar van de heksen.

Lees verder


Onder satan's juk

Terwijl satan op een dag een wereldwijde conventie van de demonen toesprak, vertelde hij hen: “Zo lang de christenen dicht bij God blijven hebben wij geen macht over hen. Daarom wil ik dat jullie het volgende doen:...

Lees verder